Tervetuloa

Puheterapiapalvelut Jaana Joutjärvi-Holmberg tarjoaa puheterapiaa lapsille ja nuorille monipuolisesti varustetulla vastaanotolla Turun keskustassa. Puheterapiaa annetaan myös sovitusti koti- ja laitoskäynteinä (mm. päiväkodit, koulut). Lisäksi tarjotaan ohjausta ja konsultaatiota. Yhteistyötä tehdään myös lähihenkilöiden ja muiden terapeuttien kanssa.

Puheterapiaa toteutetaan mm. Kelan (www.kela.fi) järjestämänä ja kustantamana kuntoutuksena, kaupunkien ja kuntien maksusitoumuksilla, vakuutusyhtiön korvaamana tai omakustanteisena. Terapiakäynteihin liittyen asiakkaalla on mahdollisuuksia hakea matkakorvauksia Kelalta.  Asiakkaita ei oteta jonottamaan vapautuvaa aikaa, vaan mahdollinen sopiva aika annetaan, kun asiasta sovitaan puhelimitse etukäteen.

Allergisten asiakkaiden huomioon ottamisen takia vastaanottotiloihin ei voi tuoda eläimiä.

Tiedot

Pitkää kliinistä työkokemusta ja lisäkoulutusta omaan seuraavilta kommunikaation ja puheen– ja kielenkehityksen alueilta:

  • puheen– ja kielenkehityksen viiveet
  • kielellinen erityisvaikeus
  • puhemotoriikkaan liittyvät häiriöt (esim. dyspraksia)
  • kaksi- ja monikielisyyden tuomat haasteet kommunikaatioon
  • änkytys
  • autismin kirjoon ja kehitysvammaisuuteen liittyvät kommunikaatiovaikeudet

Puheterapiassa käytetään sovelletusti eri kuntoutustekniikoita ja menetelmiä mm. AAC, PECS, kuvakommunikointi, OPT(I-II), PRT, PROMPT, ABA, Dialoginen voimavarakeskeinen työskentely ja tukiviittomat.

Kielitaito: suomi (puheterapiaa annetaan suomeksi), ruotsi ja englanti

Yhteystiedot

Osoite: Kauppiaskatu 11, 20100 Turku

Puhelinnumero:  0400 545 109

Sähköposti: jaana.joutjarvi-holmberg (at) puhetp.inet.fi